பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Wednesday, 8 August 2012

வாய் புண் குணமாக.
 
சிறிது தேங்காய் எண்ணையில் சில துளி தேனை விட்டு குழைத்து வாயில் புண் இருக்கும் இடங்களில் தடவவும்.

No comments:

Post a Comment