பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Wednesday, 8 August 2012

மூட்டு வலி வராமல் இருக்க
சுத்தம் செய்த   வெல்ல தூளையும் மாவாக்கிய பெரிய நெல்லிக்காயயும் சம அளவில் கலந்து   தினமும்   ஒரு நெல்லி அளவு சாப்பிட்டு வந்தால் மூட்டு வலியா?போயேபோச்சு...

No comments:

Post a Comment