பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Monday, 3 December 2012

இன்பம்

கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை பயணம்
கிழமைகலற்ற விடுமுறை காலம்
கையில் அழகிய காதல் புதினம்
கண் படும் தூரம் உந்தன் பூமுகம் ...


                                -------என் அண்ணி எழுதியது

 

No comments:

Post a Comment