பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Monday, 3 December 2012

உன்னை எத்தனைமுறை
பிரிந்தாலும்
அலுப்பதே இல்லை !
மீண்டும் மீண்டும்
பிரிவதற்கு நீ
அருகிலேயே இருக்கும் வரை !!


                         ------------என் அண்ணி எழுதியது

No comments:

Post a Comment