பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Monday, 3 December 2012

கால்தடம்

காலையில் போட்ட
கோலத்தை விட
அழகுதான் ..............
சாலையில்
என்னவன் கால்தடம் !!!!!!


                -------என் அண்ணி எழுதியது

No comments:

Post a Comment