பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Wednesday, 1 May 2013

படத்தை பற்றி.... இந்த படம் எப்படி ?

உதயம் NH 4,சேட்டை ,சென்னையில் ஒரு நாள் ,குண்டே ஜாரி கல்லந்தயிந்தே (தெலுகு) மேலும் பல படங்களின் விமர்சனம் இந்த லிங்க்-இல் பார்க்கலாம்

http://srivalaipakkam.blogspot.in/p/4.html

No comments:

Post a Comment