பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Tuesday, 7 May 2013

படத்தை பற்றி.... இந்த படம் எப்படி ?

எதிர் நீச்சல் படம் பத்தி

 படிக்க  - http://srivalaipakkam.blogspot.in/p/4.html


No comments:

Post a Comment