பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Sunday, 16 February 2014

வாள் சண்டை பயிற்சி


வாள் சண்டையில் 1,200-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர் அமிர்தராஜ்  சார்  கிட்ட வாள் சண்டை பயிற்சி பெறனுமா

நம்பர் : 90474 23023, 94433 82197

No comments:

Post a Comment