பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Tuesday, 25 February 2014

பாடலின் வரிகள் - வெரசா போகையில - ஜில்லா

படம் : ஜில்லா
பாடல் : வெரசா போகையில
பாடியவர்கள் :  D .இமான்
பாடலாசிரியர் : பார்வதி 
இசை: D .இமான்

வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே
இதுவரையில குளிர் எடுக்கல
பெண்ணாலே
அவ சிரிச்சததும் தல உரையுது
தன்னால
என் பேச்சு மூச்சு எங்கே காணல…

வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே
இதுவரையில குளிர் எடுக்கல
பெண்ணாலே
அவ சிரிச்சததும் தல உரையுது
தன்னால
என் பேச்சு மூச்சு எங்கே காணல…

கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்
கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப
கும்…கும்..கும்…

கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்
கும்ப…கும்ப…கும்ப…கும்ப
கும்…கும்..கும்…

கும்…கும்..கும்.
இது நானா என்ன
கும்…கும்..கும்…
பழசெல்லாம் எங்க
கும்…கும்..கும்…
புது சந்தேகங்கள் உண்டாகுது
கும்…கும்..கும்…
இது திண்டாட்டமா
கும்…கும்..கும்…
இல்ல துள்ளாட்டமா
கும்…கும்..கும்…
மண்ண விட்டு ரெண்டு கால் தாவுது

எப்போதும் நான் போகும் பாதை இது
இப்போது நிற்காமல் ஏன் நீளுது
என்னுள்ளம் லேசாக கைமீறுது

வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே

பப்பா…பப்பா…பா…பா…
பப்பா…பப்பா…பா…பா…

கும்…கும்..கும்…
நல்லா கச்சிதமா
கும்…கும்..கும்…
என்ன பிச்சி சும்மா
தைச்சி சேர்க்குறது உன் வேலையா…
கும்…கும்..கும்…
சுற்று வட்டாரத்தில்
கும்…கும்..கும்…
தந்த பட்டமெல்லாம்
இப்ப நூல் அறுந்த காத்தாடியா

நேத்தோட நீ வேற நான் வேறையா
இப்போது நீ என் நெஞ்சின்மேல் கூரையா
என்னுள்ளே நீ பாதி நான் மீதியா

வெரசா போகையில
புதுசா போறவளே
இதுவரையில குளிர் எடுக்கல
பெண்ணாலே
அவ சிரிச்சததும் தல உரையுது
தன்னால
என் பேச்சு மூச்சு எங்கே காணல…

No comments:

Post a Comment