பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Saturday, 1 March 2014

தேங்காயின் நன்மைகள்

தேங்காயில எவ்ளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குனு தெரியுமா?

- தேங்காய் பால் உடல் வலிமைக்கு நல்லது

- தேங்காய் எண்ணை சித்தமருத்துவத்துல பல்வேறு மருந்துகல்ள சேர்க்கப்படுது .

- தேங்காய் எண்ணை தீப்புண் மேல தடவினா சீக்கிரம் குணமாகும்.

- முடிவளருவதுக்கு தேங்காய் எண்ணை மிக சிறந்தது.

- தேமல் ,படை,சிரங்கு போன்ற நோய்களுக்கு தயாரிக்கப் படுற மருந்துல தேங்காய் எண்ணை சேர்க்கப்படுது.

- தேங்காய் எண்ணை தயாரிக்குற போது கிடைக்குற புண்ணாக்கோட கருஞ்சீரகத்த சேத்து தோல் நோய்;களுக்கான மருந்து தயாரிக்குறாங்க.

- தேங்காய் எண்ணையின் வெளிப்புற ஓடுல இருந்து தயாரிக்கப் படுற எண்ணை தோல் நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுது.

- தேங்காய் பால் நச்சு முறிவாக செயல்படுது.

- தேங்காய் எண்ணை மூலமா தயாரிக்கப் படுற தைலங்கள் பல நோய்களுக்கு மருந்தாக செயல்படுது.

No comments:

Post a Comment