பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Friday, 21 March 2014

தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய கோவில்கள்


தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய கோவில்களும் அந்த கோவிலுக்கு செல்வதற்க்கு தேவையான குறிப்புகளையும் ஆன்மீக மலரில் படித்தேன்..அது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற நோக்கில் இங்கு பகிர்கிறேன்..


தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய கோவில்கள்

No comments:

Post a Comment