பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Wednesday, 23 April 2014

இன்று உலக புத்தக தினம் !!!!!இன்று, ஏப்ரல் 23  உலக புத்தக தினம் .உங்கள் நண்பர்கள் , அன்புக்குரியவர்களுக்கு புத்தகங்களை பரிசாக தந்து படிக்கும் பழக்கத்தை ஊக்குவியுங்கள் 

No comments:

Post a Comment