பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Wednesday, 25 June 2014

Alt + Number = Symbol

 'ந்யூமரிக் பேட்' -என்பது   கீபோர்டுல வலது பக்கத்துல இருக்குற 'நம்பர்கீ'-களை சொல்வாங்க..Alt கீ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ..இந்த Alt கீ மற்றும் ந்யூமரிக் பேட்' ல இருக்குற எண்களை ஒரு சேர அதாவது ஒரே நேரத்துல அழுத்துவதன் மூலமா நாம பல சின்னங்களை (symbol ) கொண்டுவரமுடியும்..அது என்னனு பாப்போம் . Alt + 0153 - ™ - Trademark symbol

Alt + 0169 - © - Copyright symbol

Alt + 0174 - ® - Registered trademark symbol

Alt + 0176 - ° - Degree symbol

Alt + 0177 - ± - Plus or minus signAlt + 0182 - ¶ - Paragraph mark

Alt + 0190 - ¾ - Fraction,three fourths

Alt + 0215 - × - Multiplication sign

Alt + 0161 - ¡ - Upside down exclamation point

Alt + 0191 - ¿ - Upside down question mark

Alt + 1 - ☺ - Smiley face

Alt + 2 - ☻ - Black smiley face

Alt + 3 - ♥ - Heart

Alt + 4 - ♦ - Diamond

Alt + 5 - ♣ - Club

Alt + 6 - ♠ - Spade

Alt + 7 - • - Dot

Alt + 8 - ◘ - Dark background dot

Alt + 9 - ○ - Circle

Alt + 10 - ◙ - Dark background circle

Alt + 11 - ♂ - Male sign

Alt + 12 - ♀ - Female sign

Alt + 13 - ♪ - Eighth note

Alt + 14 - ♫ - Beamed eighth note

Alt + 15 - ☼ - Sun

Alt + 16 - ► - Next sign

Alt + 17 - ◄ - Previous Sign

Alt + 18 - ↕ - Up/Down arrow

Alt + 19 - ‼ - Double Exclamation sign

Alt + 24 - ↑ - Up Arrow

Alt + 25 - ↓ - Down arrow

Alt + 26 - → - Right arrow

Alt + 27 - ← - Left arrow

Alt + 251 - √ - Square root check mark

1 comment:

  1. பயனுள்ள தகவல் பாராட்டுக்கள்

    ReplyDelete