பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Thursday, 24 July 2014

குப்பைகளின் வகையும் அவை மக்குவதற்க்கு ஆகும் காலமும்

1.காய்கறி ,பழம் மற்றும் உணவுகள் உருவாக்கும் உயிரி கழிவுகள்  - ஒரு வாரம்


2.காகிதம்   -    பத்து முதல் முப்பது நாட்கள்.


3.பருத்தித் துணி     -      இரண்டு முதல் ஐந்து மாதங்கள்


4.மரம்        -      பத்து முதல் பதினைந்து வருடங்கள்


5.கம்பளி       -       ஒரு வருடம்


6.டின்,அலுமினியம்,உலோகக் கழிவுகள்  -   நூறு முதல் ஐநூறு வருடங்கள்


7.பிளாஸ்டிக் பைகள்      -       பத்து லட்சம் வருடங்கள்


8.பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள்       -      கணிக்கமுடியாத காலங்கள் ..


No comments:

Post a Comment