பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Saturday, 5 July 2014

கொசு கடிச்ச இடம் சிகப்பாக காரணம் என்ன?கொசு கடிச்ச இடம் சிகப்பாக காரணம் என்னனு தெரியுமா?

கொசு உண்மைல கடிக்காது..ஊசி மாதிரி இருக்குற தன்னோட வாயுருப்பால நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்குற ரத்தத்தை உறியுது ..அப்படி உறிஞ்சும்போது அது தன் உமிழ்நீரை நமக்குள்ள செலுத்துது.

சில என்சைம்களும், ரத்தம் உறையாமல் இருப்பதற்குத் தேவையான வேதிப் பொருட்களும் அந்த உமிழ்நீரில் இருக்கும். கொசுவின் உமிழ்நீர் நமக்குள்ள வந்ததும் நம்முடைய செல்களிலிருந்து ஹிஸ்டமைன் என்றொரு வேதிப்பொருள் ரத்த ஓட்டத்தில் அதிக வெள்ளை அணுக்களோட நுழஞ்சு கொசு கடிச்ச இடத்தை நோக்கிப்பாயுது...

கொசு கடிச்ச இடத்துல ரத்தக்குழாய்கள் விரிவடையும் அதனால அதிக ரத்தம் அந்த இடத்துல பாயுது.. அதனால் தோல்சிவக்குது..

No comments:

Post a Comment