பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Sunday, 5 April 2015

தெரிஞ்சுப்போமே...

- இசை ஒலித்தால் பூக்கள் வேகமாக வளரும் .

-உலகில் விற்பனை செய்யப்படும் மிகப் பெரிய உணவு ஒட்டகம் .

- இரட்டையர் ஒட்டிப் பிறப்பது 2 லட்சம் பிரசவங்களில் ஒருமுறைதான் நிகழ்கிறது .

-பெண் மின்மினிப் பூச்சிகளால் ஆண் பூச்சிகள் அளவுக்குப் பறக்க முடியாது. காரணம், அவற்றின் சிறகுகள் மிகச் சிறியவை.

- அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு 5 விநாடிகளுக்கும் 60 ஆயிரம் பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

-சராசரி மனிதனால் 150 நபர்களை மட்டுமே நன்றாக நினைவில் வைத்திருக்க முடியும்.

-ஹிட்லரைக் கொல்ல 42 முறை முயற்சிகள் நடந்துள்ளன. ஆனால், அவர் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

- முழுவதும் இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஈபிள் கோபுரத்தின் மொத்த எடை பத்தாயிரம் டன்.

-சனி கிரகத்தின் வளையங்கள் பனியால் ஆனவை.

No comments:

Post a Comment