பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Thursday, 31 March 2016

வாட்ஸ்அப்-ல் Bold ,Italic, strikethrough-text எழுத்துக்கள்

வாட்ஸ்அப்-ல இப்போ  Bold ,Italic, strikethrough-text ஸ்டைல் எழுத்துக்கள் அனுப்புற வசதி வந்துருக்கு.வாட்ஸ்அப் பீட்டா வெர்ஷன்-ல இந்த வசதி இப்போ இருக்கு.

சரி , இப்போ எப்படி இந்த எழுத்துக்களை கொண்டுவரலாம்னு பாப்போம் ..


Bold :      *தடிமன்*                                         -  Ex:  *Emaple*
Italic :       _சாய்வு_                                          -  Ex:  _Emaple_
Bold Italic :       _*தடிமன்சாய்வு*_             -  Ex:  _*Emaple*_
Strikethrough-text:     ~குறுக்குகோடு~        -  Ex:  ~Emaple~No comments:

Post a Comment