பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல...நான் பார்த்தது,கேட்டது,படித்தது,ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...

Monday, 5 September 2016

மிதக்கும் பாறை(Floating Rock).....


இந்த பாறை ஒவ்வொரு வருடமும் வசந்த(every spring) காலத்தில் குறிப்பிட்ட நாளில் சில வினாடிகள் மட்டும் தரையில் இருந்து சற்று மேலே எழும்பி மிதந்து மீண்டு தரையை அடையும் . இந்த பாறை மேகாலயாவில் உள்ளது. 

No comments:

Post a Comment